Tin tức & Sự kiện

Công ty CP Xây Dựng Thương mại An Phùng (tiền thân là cty TNHH Mỹ thuật và Xây Dựng An Phùng) tên tắt là APAC

Thành lập Tổ soạn thảo Đề án “Lộ trình ứng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình xây dựng”

Bộ Xây dựng đã có Quyết định 335/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ soạn thảo Đề án "Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình xây dựng" gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Hồng Mai – Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổ trưởng.
2. Ông Nguyễn Phạm Quang Tú – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổ phó.
3. Ông Phạm Văn Khánh – Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổ phó.
4. Ông Nguyễn Quang Minh – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng, Tổ phó.
5. Ông Phan Duy Thương – Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng, thành viên.
6. Ông Tạ Quang Vinh – Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng, thành viên.
7. Ông Bạch Trần Quân – Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch – Bộ Công thương, thành viên.
8. Ông Nguyễn Lân – Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đại học quốc gia, thành viên.
9. Ông Nguyễn Huy Khanh – Phó tổng giám đốc Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC), thành viên.
10. Ông Nguyễn Việt Phương - Phó trưởng phòng Công trình Đường bộ 3 - Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông – Bộ Giao thông vận tải, thành viên.
11. Ông Hà Huy Quang – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, thành viên.
12. Ông Phí Ngọc Tuấn – chuyên viên phòng Chế độ dự toán, Cục Quản lý xây dựng công trình – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thành viên.
13. Ông Bùi Đức Dũng – chuyên viên Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, thành viên.
14. Ông Nguyễn Tuấn Anh – chuyên viên Vụ Quy hoạch kiến trúc – Bộ Xây dựng, thành viên.
15. Ông Nguyễn Huy Khoa – Phó trưởng phòng Thẩm định – Sở Xây dựng Hà Nội, thành viên.
16. Ông Nguyễn Tiến Hưởng – Giám đốc Trung tâm thông tin và dịch vụ xây dựng – Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thành viên.
17. Ông Nguyễn Văn Thành – chuyên viên phòng Quản lý xây dựng Công trình Giao thông đường bộ - Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, thành viên.
18. Ông Đỗ Quốc Trung – Giám đốc Trung tâm Công nghệ Xây dựng – Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng, thành viên.
19. Ông Nguyễn Thế Quân – Phó trưởng khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng – Đại học Xây dựng, thành viên.
20. Ông Nguyễn Nhật Quang – Chủ tịch Hội tin học Xây dựng Việt Nam, thành viên.
21. Ông Nguyễn Hoàng Hà - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội tư vấn Xây dựng Việt Nam, thành viên.
22. Ông Nguyễn Tiến Thuận - Ủy viên Ban chấp hành Trung Ương Hội Kiến trúc sư Việt Nam, thành viên.
23. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Giảng viên Khoa công trình Đại học giao thông vận tải, thành viên.
24. Ông Bùi Hữu Hưởng – Phó trưởng phòng QLCL và NCPT Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI), thành viên.
25. Ông Phạm Tiến Dũng – cán bộ Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam (HEC), thành viên.
26. Ông Nguyễn Phước Thiện – cán bộ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi II (HEC II), thành viên.
27. Ông Tạ Ngọc Bình – Phó trưởng phòng Kinh tế đầu tư xây dựng – Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, thành viên.
28. Ông Huỳnh Quang Hiếu – Phó giám đốc Phân Viện Kinh tế xây dựng miền Nam – Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, thành viên.
29. Ông Trần Quang Hiếu – cán bộ phòng Giá và thị trường xây dựng - Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, thành viên.
30. Ông Hoàng Trọng Nghĩa – cán bộ phòng Kinh tế đầu tư xây dựng - Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, thành viên.

Nhiệm vụ của Tổ soạn thảo:

Tổ soạn thảo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng nghiên cứu, soạn thảo Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ.

Tổ soạn thảo của Đề án chấm dứt hoạt động sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: BXD (http://www.xaydung.gov.vn/vi/web/guest/trang-chi-tiet/-/tin-chi-tiet/Z2jG/166355/298441/thanh-lap-to-soan-thao-de-an-%E2%80%9Clo-trinh-ung-dung-mo-hinh-thong-tin-cong-trinh-bim-trong-thiet-ke-xay-dung-va-quan-ly-cac-cong-trinh-xay-dung%E2%80%9D.html )  07:00 18/04/2016

 
tag

Chuyên mục liên quan