Dịch vụ

Công ty CP Xây Dựng Thương mại An Phùng (tiền thân là cty TNHH Mỹ thuật và Xây Dựng An Phùng) tên tắt là APAC

Bản vẽ Shop

Cung cấp bản vẽ tổng thể (GA) của công trình cho việc kiểm tra và phát hiện những sai sót kỹ thuật hay kiến trúc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Cung cấp mô hình 3D (dưới định dạng dwg) của công trình cho việc kiểm tra và phát hiện những sai sót kỹ thuật hay kiến trúc một cách trực quan nhất.

Cung cấp bản vẽ vị trí gá lắp các cấu kiện (marking plan)(*). See sample

Cung cấp bản vẽ cấu kiện (assembly) thể hiện đầy đủ các kích thước và các thông tin kỹ thuật cần thiết cho việc gia công cấu kiện.See sample

Cung cấp bản vẽ chi tiết (single part) thể hiện đầy đủ các kích thước và các thông tin kỹ thuật cần thiết cho việc gia công chi tiết. See sample

Cung cấp thống kê tổng hợp vật liệu tất cả các cấu kiện và chi tiết. Kèm các thông tin quan trọng tiện cho việc quản lý dự án.

*Chú ý: Tùy theo yêu cầu của khách hàng, bản vẽ lắp dựng đôi khi được kết hợp thể hiện cùng bản vẽ GA.

Tham khảo qui trình làm việc của Detailing như dưới

 
tag

Tin cùng chuyên mục