Dịch vụ

Công ty CP Xây Dựng Thương mại An Phùng (tiền thân là cty TNHH Mỹ thuật và Xây Dựng An Phùng) tên tắt là APAC

Mô hình hóa kết cấu công trình (BIM)

Việc quản lý dự án theo BIM giờ đang là xu hướng của thế giới, thay cho các mô hình trực quan thị giác. Việt nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó khi chính phủ đã phê duyệt lộ trình áp dụng BIM cho các dự án xây dựng. Điều này cho thấy hướng đi đúng đắn của chúng tôi trong việc cung cấp các sản phẩm từ BIM.
 
tag

Tin cùng chuyên mục