Giới thiệu

Công ty CP Xây Dựng Thương mại An Phùng (tiền thân là cty TNHH Mỹ thuật và Xây Dựng An Phùng) tên tắt là APAC

Lịch sử hình thành & Phát triển

APAC đa phần tập hợp từ các cá nhân có kinh nghiệm lâu năm trong các công ty nổi tiếng của nước ngoài với lĩnh vực tương tự. 

Bằng kinh nghiệm và sự nhạy bén với thị trường chúng tôi cùng đứng ra thành lập công ty riêng với tên gọi ban đầu là cty TNHH Mỹ Thuật và Xây Dựng An Phùng trên hai lĩnh vực: Mỹ thuật và Xây dựng. Cty được xây dựng dựa trên qui trình hoạt động chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn các nước phát triển trên thế giới.

Sau 2 năm hoạt động với qui mô và sự đổi mới cần thiết cty được đổi thành cty CP Xây Dựng Thương mại An Phùng với mục đích phát triển tập trung hơn vào thế mạnh của mình. 
 
tag